RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Uitbreiding energietoeslag Oldambt

Uitbreiding energietoeslag Oldambt - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 25 januari 2023

Inwoners met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm kwamen in 2022 in aanmerking voor een energietoeslag van € 1.300. Deze toeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de extra energiekosten. De gemeente Oldambt heeft nieuwe regels ingevoerd waardoor meer mensen recht hebben op deze energietoeslag.

Nieuwe regels
Er zijn drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Allereerst krijgen alle inwoners aan wie over 2022 een energietoeslag is toegekend een nabetaling van € 500,-. Dit bedrag wordt automatisch overgemaakt en voor 10 februari 2023 betaalbaar gesteld. Verder heeft Oldambt besloten om de uitsluiting van studenten af te schaffen. Die regel is onredelijk en zou volgens de rechter zelfs onrechtmatig zijn. Om die reden wordt aan studenten de mogelijkheid geboden om tot 1 april 2023 alsnog de energietoeslag over 2022 aan te vragen. Daarnaast komt er een tegemoetkoming van € 500 voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm. Deze groep had geen recht op de energietoeslag over 2022, maar wordt nu met de nieuwe regeling alsnog gecompenseerd voor de gestegen energielasten.

Aanvragen energietoeslag
Inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm kunnen vanaf 1 februari tot 1 juli 2023 de energietoeslag aanvragen. Vanaf 1 februari 2023 staat op www.gemeente-oldambt.nl welke voorwaarden er gelden en hoe deze energietoeslag kan worden aangevraagd.

Wethouder Gert Engelkens is blij met de nieuwe maatregelen. “We zien dat veel mensen die net boven het minimum verdienen, maar de energiekosten eigenlijk niet kunnen betalen, in de problemen komen. En dat willen we niet. We hebben daarom gezocht naar mogelijkheden om deze groep tegemoet te komen en dat is gelukt.”

Bron: gemeente Oldambt
Foto: Wiktor Moorlag

Met dank aan:

Programma Landelijk Gebied Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Leader Oost-Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Stichting Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.