RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Wetenswaardigheden voor Sponsors

Wetenswaardigheden voor Sponsors - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 14 juli 2020

Wetenswaardigheden voor Sponsors over bijdragen, ANBI en de financiële verantwoording

De stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt (station call:) "RTV GO!" is onze lokale publieke omroep, die volledig door onbetaalde (pro-Deo) vrijwilligers wordt gedragen.

Wij zenden onder de het logo RTV GO! (RTV gemeente Oldambt) 7x24 uur Radio en TV uit.
Via de Ziggo kabel, de ether en internet/social media, is RTV GO! over de hele wereld te ontvangen.
Radio en TV produceren kost geld; veel meer den de bescheiden subsidie van het rijk, via de gemeente.

Daarom zijn wij ook afhankelijk van bedrijven/instellingen/personen die ons een goed hart toedragen en ons sponsoren.
Wij roepen elk bedrijf, dat zich verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de bewoners in Oldambt, op om ons te steunen.
Wij hebben het echt nodig en verzorgen dagelijks positieve berichtgeving, vanuit en tot in de haarvaten van onze habitat.

Sponsoring doet veel goed en hoeft u, vanwege onze ANBI-status nauwelijks iets te kosten.
Bij voorbaat dank!

Stichting Lokale Omroep Gemeente Oldambt
Mr. D.U. Stikkerlaan 251
9675 DG WINSCHOTEN

KvK: 50327844
IBAN: NL10RABO0351779396
ANBI/RSIN: 822677751

Tel: +31(0) 6 2249 0053/ email: info@rtvgo.nl

Wat is een ANBI?

Een ANBI-organisatie is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet RTV GO! voldoen aan alle volgende voorwaarden:

• RTV GO! zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
• RTV GO! heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
• RTV GO! en de mensen die rechtstreeks bij de lokale omroep betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
• De bestuurders of beleidsbepalers van RTV GO! mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,
- alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
• RTV GO! mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de lokale omroep.
- Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
• RTV GO! heeft een actueel beleidsplan.
• RTV GO! heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
• RTV GO! voldoet aan de administratieve verplichtingen.
• RTV GO! publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Met dank aan:

Programma Landelijk Gebied Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Stichting Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.