RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Imago RTV GO!

Identiteit/cultuur

Visie
Burgers, bedrijven en bestuurders in de gemeente Oldambt hebben behoefte aan – en recht op – actuele, correcte en relevante lokale informatie, verpakt in een "elk wat wils" programmakader met een interessant, gewenst herhaalpatroon.

Missie
Wij, allen onbezoldigde vrijwilligers bij RTV GO!, zullen als een hecht team, in lijn met onze visie, goed bekeken/beluisterde en gewaardeerde informatie bieden via radio, TV en internet, ten dienste van burgers, bedrijven en bestuurders van Oldambt.

Doelstelling
Bij verwezenlijking van onze missie zullen wij een gecontroleerde verbetercyclus toepassen in onze bedrijfsprocessen, programmering, taakstelling en 'content'. Op deze wijze willen wij elk jaar een verbetering van minimaal 5% in 'waardering/tevredenheid', 'kijk- en luisterdichtheid' en 'naamsbekendheid' realiseren.

Op basis van visie, missie en doelstelling hebben wij als RTV GO! belangrijke grondbeginselen bepaald, waarin onze organisatie gelooft en vasthoudt.

Kernwaarden

Deze kernwaarden van onze organisatie zijn de waarden waar RTV GO! op drijft; de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen en waarop je als organisatie en als medewerker aangesproken kan worden.

Met dank aan:

Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Streekomroep Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.