RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 12 maart 2023

De provincie en Groninger gemeenten gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken om de waterrecreatie in Groningen te verbeteren. De overheden willen een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes.

Dat staat in de intentieverklaring die woensdag 8 maart werd ondertekend door gedeputeerde Mirjam Wulfse en Erich Wünker (voorzitter vrijetijdseconomie Vereniging van Groninger gemeenten).

In de provincie Groningen zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van vaarwegen. Duidelijke afspraken en regels over het beheer en onderhoud zijn daarom nodig om de varende bezoekers een gastvrij Groningen te kunnen bieden. Voor meer regie op waterrecreatie is onlangs een kwartiermaker aangesteld door de provincie.

In Groningen zijn veel themaroutes voor de recreatievaart en fiets- en wandelroutes langs het water. Die routes kunnen aantrekkelijker en klantvriendelijker worden aangeboden, voor alle doelgroepen en zeker ook digitaal. Deze routes kunnen nu nog beter gecombineerd worden met onze natuur, cultuur, erfgoed, toeristische bedrijven en evenementen en worden de economie, leefbaarheid en brede welvaart versterkt.

Waterrecreatie in onze provincie heeft potentie, maar krijgt tot nu toe onvoldoende aandacht, volgens Mirjam Wulfse. Een betere en nauwere samenwerking is nodig om van Groningen een gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie te maken. Met deze intentieverklaring wordt de eerste stap gezet naar een provincie waar het op en langs het water goed recreëren is. Deze verklaring is een groeimodel waarbij hopelijk op termijn meer partijen, zoals de waterschappen en belangenverenigingen, zullen aanhaken.

Bron: Provincie Groningen

Met dank aan:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Leader Oost-Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Stichting Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.