RTV GO! heeft inmiddels de 75'ste uitzending van InfoCafé uitgezonden. Lees hier meer

  • Hoogma Webdesign Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Oldambt ondertekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Oldambt ondertekent Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 11 mei 2019, categorie Nieuws

Oldambt wil de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie stimuleren en gaat daarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Wethouder Bard Boon legt uit: “Vanuit de gemeente kunnen wij deze ambitie krachtig steunen door hierop actief te sturen via ons opdrachtgeverschap. Dat betekent dat we bij de inkoop van goederen, diensten en werken rekening houden met duurzaamheid. Daarbij kijken we breed naar sociale, ecologische en economische aspecten en hoe deze van invloed zijn op toekomstige generaties.”

Manifest MVI
Oldambt heeft het Manifest MVI inmiddels ondertekend, in navolging van veel andere gemeenten en de Rijksoverheid. Het Manifest geeft in hoofdlijnen aan wat de gedeelde ambities van Nederlandse overheden zijn met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Deze ambities worden vertaald naar een actieplan voor Oldambt, waarin specifieke doelstellingen voor beleid en praktijk staan die passen bij de organisatie.

Duurzaamheidsambities
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is voor de gemeente een belangrijk instrument dat kan helpen om de duurzaamheidambities te realiseren. Deze ambities hebben onder andere betrekking op het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie waarin geen sprake meer is van afval en het voorkomen van schendingen van mensenrechten in de (internationale) productieketen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt ook bij aan het behalen van specifieke lokale beleidsdoelen, zoals het vergroten van de toegankelijkheid tot gemeentelijke opdrachten voor lokaal/regionaal MKB en het bevorderen van werkgelegenheid (Social Return On Investment).

Adverteerders

Met dank aan:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Programma Landelijk Gebied Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Leader Oost-Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.