RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Oldambt krijgt forse impuls van Nationaal Programma Groningen

Oldambt krijgt forse impuls van Nationaal Programma Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 5 april 2023

De gemeente Oldambt krijgt bijna 8 miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen voor twee nieuwe projecten. Bijna 3 miljoen euro daarvan is voor het koepelproject Graanrepubliek 2.0. De overige 5 miljoen euro is voor de aanpak centrumontwikkeling Oldambt. Het bestuur van het programma heeft nu groen licht gegeven voor deze projecten.

Het koepelproject Graanrepubliek 2.0
De gemeente wil voortbouwen op de historische identiteit van Oldambt en werken aan een krachtige toekomst: Graanrepubliek 2.0. Om dit in samenhang aan te pakken is gekozen voor een koepelproject dat bestaat uit meerdere onderdelen. Centraal staan zowel de restauratie van de Oldambtster boerderijen als de transitie van de landbouw naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst. De ambitie is om in het project een aanzienlijk aantal boerderijen en erven in ere te herstellen en nieuw perspectief te geven. Om kansen te zoeken voor nieuwe toepassingen van graan en andere gewassen en de mogelijkheden voor lokale opslag en lokale verwerking. En om deze inzet te verbinden met kansen voor innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en toerisme. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, is trots dat de gemeente dit grote project in samenwerking met diverse partners heeft opgezet. Sikkema: “Het mooie is ook dat dit project heel goed aansluit bij ontwikkelingen zoals die onder andere al door de coöperatie Graanrepubliek in gang zijn gezet. Vorige maand mocht ik daarvoor de opening verzorgen van het prachtige gerenoveerde pand in Bad Nieuweschans. Eén van onze eerste NPG-projecten die nu is opgeleverd.”

Impuls centrumontwikkeling Oldambt
Op integrale, toekomstbestendige wijze wil de gemeente Oldambt de kwaliteit van het centrum van Winschoten verbeteren. Daarvoor is in nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers het ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt opgesteld.

Het doel: het centrum de komende vijf jaar een forse kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Een krachtige centrumfunctie, met een uitstraling tot ver in de achterliggende regio. Om de plannen om te zetten in concrete resultaten is geld nodig. Wethouder Erich Wünker hierover: “De opgave in het centrum is enorm en vraagt de komende jaren om forse investeringen. De bijdrage van Nationaal Programma Groningen is hierbij een hele mooie stap. Zo maakt de 5 miljoen euro onder meer investeringen mogelijk in de openbare ruimte, de aankoop van (strategische) percelen en het slopen van verpauperde locaties”.

Over Nationaal Programma Groningen
Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de provincie Groningen en gemeenten. Het programma investeert in de toekomst van Groningen door de leefomgeving, economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat te versterken en te verbeteren.

Bron en foto: gemeente Oldambt

Met dank aan:

Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Streekomroep Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.