RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

Hulp bij de gevolgen van de energiecrisis

Hulp bij de gevolgen van de energiecrisis - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 16 maart 2023

De gemeente Oldambt stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de energiecrises bij maatschappelijke organisaties, cultuurinstellingen, sportaanbieders en mkb aan te pakken. De gemeenteraad heeft hier dinsdag 14 maart mee ingestemd.

Via de begroting 2023 zijn drie fondsen ingesteld. Dat zijn fondsen voor ‘Verduurzaming’, ‘Versterking ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken’ en het fonds ‘Energiearmoede’. In elk fonds is een bedrag van 750.000 euro gestort. Vanuit de twee eerstgenoemde fondsen is nu 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verduurzaming.

Door de energiecrisis is de nood bij veel van de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven hoog. Gelukkig zijn er ook al verschillende maatregelen en regelingen waar doelgroepen gebruik van kunnen maken. Het bedrag ad 1,5 miljoen euro is met name bedoeld voor de volgende doelgroepen:
- maatschappelijke organisaties
- cultuurinstellingen
- sportaanbieders
- lokale ondernemers en horeca

Deze doelgroepen hebben te kennen gegeven zwaar onder druk te staan door de hoge energielasten. Zij spelen een belangrijke rol in de samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze dorpen en het centrum van Winschoten. Wethouder Jurrie Nieboer zegt hierover: “Wij willen hen helpen met verduurzamen. Ze zijn meer geholpen met verduurzaming dan met een éénmalige bijdrage in de energiekosten.”

Binnenkort starten wij met een inventarisatie. Doel is om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de energiecrisis voor deze vier doelgroepen en het gehele mkb. Daarbij inventariseren wij ook de mate waarin zij gebruik (kunnen) maken van reeds beschikbare maatregelen en regelingen.
Op basis van deze inventarisatie beoordelen wij óf en voor welke doelgroepen een aanvullende gemeentelijke regeling nodig is en zo ja, hoe deze er uit moet zien. Dit kan ook betekenen dat wij op basis van de inventarisatie kiezen voor meer of andere doelgroepen.

Ook voor de inwoners wil de gemeente Oldambt inzetten op verduurzaming. Uit het beschikbaar gestelde krediet wil de gemeente onder meer inzetten op een wijkgerichte aanpak in 1-2 pilotwijken.
Voor het verduurzamen van woningen van kwetsbare huishoudens is een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk. Daarnaast is er een Fonds toekomstbestendig wonen ad 750.000 euro beschikbaar gesteld door het Nationaal Programma Groningen.

Wethouder Gert Engelkens is blij dat er, naast het beschikbaar stellen van (extra) energietoeslagen, nu ook gestart kan worden met het verduurzamen van woningen. Dit moet de energielasten structureel verlagen.
Het fonds energiearmoede is eerder dit jaar al deels ingezet om de energietoeslag uit te breiden. Alle inwoners aan wie over 2022 een energietoeslag is toegekend hebben een nabetaling van 500 euro ontvangen.

Verder heeft Oldambt besloten om de uitsluiting van studenten af te schaffen. Studenten kunnen nog tot 1 april 2023 de energietoeslag over 2022 aanvragen. Tot slot kunnen inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm ook een tegemoetkoming van 500 euro aanvragen. Dit kan nog tot 1 juli 2023 via https://www.gemeente-oldambt.nl/energietoeslag.

Bron: gemeente Oldambt
Foto: Wiktor Moorlag

Met dank aan:

Hoogma Webdesign, Beerta - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Streekomroep Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.