RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

  • Groningen1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
  • Reclame op RTV GO! - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Het jaar 2016 loopt op zijn eind...

Het jaar 2016 loopt op zijn eind... - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 15 december 2016, categorie Column

ӿ ӿ ӿ Het jaar tweeduizendzestien loopt op z’n eind en dan is het altijd weer tijd voor een terugblik. Een jaar waarin wij te horen hebben gekregen dat de recessie voorbij is, maar dat niet iedereen dit voelt. Groningen de provincie blijft met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland namelijk met 8,5% (aanvang 2016 volgens het CBS) en ook nog gelezen dat toeristen massaal de provincie links laten liggen en dat zou komen door de berichtgeving rond de aardbevingen. Wat dit laatste betreft is dit niet van toepassing op de Gemeente Oldambt. Er worden binnen de gemeente heel wat activiteiten georganiseerd die massa’s bezoekers trekken. Voor mij persoonlijk was Pura Vida in Blauwestad met een eerbetoon aan de Rolling Stones wel één van de hoogtepunten. Het was daar zelfs zo druk dat al het verkeer vastliep. Oldambt is de jongste ‘watergemeente’ van Nederland en heeft dit nog eens willen onderstrepen en visualiseren door middel van de onlangs geopende fontein en de watergordel in het centrum van Winschoten. Op sportief gebied was de Run ook weer een groot succes. Een grote publiekstrekker blijft ook Fontana Resort te Bad Nieuweschans. Dit jaar is het wellness centrum begonnen met een forse uitbreiding/modernisering. Met deze investeringen hoopt het bedrijf de continuïteit in de groei van het aantal bezoekers voort te kunnen blijven zetten. Jaarlijks bezoeken meer dan 200.000 mensen dit kuuroord. Het is dan ook niet vreemd dat directeur Jos Keizer dit jaar de ondernemersprijs van Oost-Groningen in de wacht heeft gesleept. Persoonlijk vind ik het jammer dat de Wereldbazar, met plannen voor een vestiging aan de Papierbaan te Winschoten, van tafel zijn geveegd. Het zou opnieuw een grote publiekstrekker kunnen worden. Ondernemers zijn bang geweest dat deze onderneming een grote omzetderving met zich mee zou brengen en dat het bezoek aan het centrum van Winschoten af zou nemen. Maar wanneer het zo’n aantrekkingskracht zou hebben en ook nog eens 500 arbeidsplaatsen op zou kunnen leveren, er voor iedereen wel iets extra’s uit te halen valt. Dit ook in het licht van dat veel mensen nu alleen maar digitaal inkopen doen. Je krijgt de mensen weer uit de ‘stoel’.
Om ook een indruk te krijgen van wat anderen in 2016 het meest is bijgebleven heb ik een oproepje via Twitter gedaan met genoemde vraag. Ook voor burgemeester Pieter Smit was dit jaar een bewogen jaar. Blij met de herbenoeming, zodat hij de plannen die in gang zijn gezet verder kan zien ontwikkelen. “De discussies over de noodopvang asielzoekers in Beerta (discussie gestart in september 2015 de eerste opvang vanaf maart dit jaar) en de permanente AZC in Winschoten. De drukbezochte avonden hebben indruk gemaakt”, aldus de burgemeester.
Ook voor Jack Pijper, radiomaker bij RTV GO! is de opvang van asielzoekers en de bouw en het afbreken van het centrum in Beerta een belangrijk onderwerp geweest om via de ether onder de aandacht te brengen. Jack Pijper “Wat me bij is gebleven zijn de asielzoekers in Beerta. Opeens was de vraag naar opvang zo groot, ook in Oldambt. Ze waren van harte welkom. Nu zijn ze weer weg en wordt de opvang afgebroken. Dit jaar werd er nog gesproken over een definitief AZC, maar dat is nu weer van de baan.”
Jurrie Nieboer gooit het over een heel andere boeg. “Er zijn me veel zaken bijgebleven het afgelopen jaar. Er is ook veel de revue gepasseerd op de politieke agenda. Waar ik persoonlijk heel blij mee en trots op ben, is de enorme veerkracht en het enthousiasme van de vele vrijwilligers in de dorpen en wijken in Oldambt. Deze mensen houden de leefbaarheid mede in stand. Ik ga ook geen specifiek dorp of wijk noemen want overal zijn wel mooie initiatieven te bespeuren. Een dikke pluim voor deze mensen! “, aldus Jurrie Nieboer.
Voor Richard Goet is de aanbesteding zorg/Oosterlengte, waarbij veel werknemers toch de hoop houden om bij deze organisatie te kunnen blijven werken, een belangrijke zaak. Verder is hij blij met de oprichting Gemeentebelangen Oldambt.
Secretaris Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, Harm Arend Meijer, kijkt ook meer naar de toekomst. Voor hem is de verkeersveiligheid in wijken en dorpen een belangrijk aandachtspunt. “Verkeersveiligheid in de hele gemeente. Dertig kilometer zones waar te hard wordt gereden en daarbij geen controle. Gemeente Oldambt schiet daarin tekort. Er moet een nieuwe GVBP vastgesteld worden. Onlangs is dit nog eens goed uit de doeken gedaan door Richard Goet Dorpsbelangen Finsterwolde.
Na dit allemaal geschreven te hebben, wens ik een ieder fijne Kerstdagen, een veilige en gezellige jaarwisseling en de beste wensen voor 2017.
Reacties kunt u sturen naar frans.stegeman@rtvgo.nl
(foto Pura Vida door Merope Art Gerty Visser)

Adverteerders

Met dank aan:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Programma Landelijk Gebied Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Stichting Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Leader Oost-Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.