RADIO-BINGO op RTV GO! DOE ELKE ZONDAG MEE...

  • Reclame op RTV GO! - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
  • Groningen1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Een warm bad of toch nog teveel regels…..

Een warm bad of toch nog teveel regels….. - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Gepubliceerd op: 7 december 2016, categorie Column

ӿӿӿ Er wordt vaak geklaagd omtrent de vele regels en verplichtingen waar wij aan moeten voldoen, wanneer wij een bouwvergunning of iets dergelijks willen aanvragen. In veel gevallen krijgen ambtenaren van het rijk, de provincie of de gemeente de schuld. Maar ook zij zijn weer volledig gebonden aan de wetten en regels en denken precies hetzelfde, maar dan tweede lijns. Ineens kan het allemaal anders en daar moeten wij ook nog twee jaar op wachten. De nieuwe omgevingswet komt er en wel per 2019.
Ook Gemeente Oldambt bereidt zich erop voor en daarom is er donderdag 8 december een bijeenkomst in Winschoten, waarvoor 19 dorpen en wijkraden door wethouder Laura Broekhuizen zijn uitgenodigd. Met z’n allen gaan ze brainstormen over hoe ze invulling gaan geven aan deze nieuwe wet. Er ontstaan ineens mogelijkheden om zonder gecompliceerde regels op een oud industrieterrein woningen te mogen bouwen. Niet dat dit nu allemaal zomaar ineens kan, maar volgens de richtlijnen moet het wel veel eenvoudiger worden.
In mijn eigen dorp, Bad Nieuweschans, denk ik gelijk aan het voormalig fabrieksterrein van confectiefabriek De Nijkans, waar ook allerlei plannen op worden losgelaten met mogelijkheden voor woningbouw. In elk dorp is wel een dergelijk voorbeeld te vinden, waar graag een andere bestemming aan zou worden gegeven.
Het ligt in de bedoeling dat per wijk of dorp 2 à 3 vertegenwoordigers bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Volgens de gemeente is het consumentenvertrouwen nog niet erg hoog en de prognoses voorspellen een verdere vergrijzing en bevolkingsdaling. Daarom is een nieuwe impuls erg belangrijk. Langzaam zie ik ook verbeteringen en dat het niet alleen maar kommer er kwel is. De woningverkopen nemen toe, de meeste basisscholen kunnen het aantal leerlingen vasthouden en ook is er groei te zien.
Wat mij het meest verbaast, is dat zwart op wit staat hoeveel veranderingen er doorgevoerd kunnen worden in de nieuwe omgevingswet. Wat levert de Nederlander de nieuwe wet op? Een aantal feiten op een rij:
Van 26 wetten naar 1, van 5000 wetsartikelen naar 350, van 120 ministeriële regelingen naar 10, van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4, 1 wet voor de hele leefomgeving. De wet maakt het ook mogelijk om lokale problemen lokaal op te lossen en van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.
Als je al deze cijfers leest dan komt er toch een gevoel van ongeloof over mij heen, waarom kan dit nu pas en gaat dit echt werken. Lijkt het niet een beetje te mooi om waar te zijn, terwijl ik een heel positieve instelling heb. Voor de Gemeente Oldambt met alle dorpen en wijken is het in elk geval een uitdaging om hier goed mee aan de slag te gaan. (Foto door Ron Windt; Gemeente Oldambt heeft nog alle ruimte)
(Reacties kunt u sturen naar frans.stegeman@rtvgo.nl)

Adverteerders

Met dank aan:

Leader Oost-Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Programma Landelijk Gebied Groningen - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt
Stichting Groningen 1 - RTV GO! Omroep Gemeente Oldambt

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.